redakce: Igor Bárta byl zvolen prezidentem ESA

Informace o významném ocenění, které jistě obohatí i naši kamenářskou scénu...
12.03.2009  přečteno: 973x,  kat.:suiseki

Na kongresu ESA 2009 ve Španělsku byl zvolen do čela Evropské suiseki asociace Igor Bárta, který ve funkci nahradí odstupujícího Willi Benze z Německa. K této významné funkci Igorovi blahopřejeme a pojďme si připomenout, kdo vlastně v čele evropských kamenářů stojí:

Ing. Igor Bárta se narodil 31. května 1961 v Brně. Je rozený petrofil a kameny sbírá snad od té doby, co se naučil chodit. Vážněji se však o umění suiseki zajímá teprve od roku 1998, kdy vyrobil svou první dai – dřevěnou podložku pod suiseki. Výroba dai je také jeho velkým koníčkem a v této disciplíně dosahuje pozoruhodných výsledků. Využití různých technik zpracování dřeva, hledání nových tvarů a postupů povrchové úpravy dřeva je totiž velmi inspirativní a vzrušující!

I když je Igorova sbírka suiseki a gongshi velmi pestrá (obsahuje kameny z celého světa, které buď sám nasbíral nebo vyměnil s předními sběrateli suiseki), jeho srdci jsou nejbližší dramatické a divoké tvary přírodních kamenů. Ty jsou asi nejvěrnějším obrazem často kruté, ale zároveň velmi krásné přírody naší Země.

Igor Bárta se každoročně účastní se svými kameny celé řady výstav a kongresů pořádaných po celé Evropě. V současné době je členem výboru České bonsajové asociace (ČBA), členem výboru České asociace suiseki (ČAS). členem Slovenské suiseki asociace, prezidentem Evropské suiseki asociace(ESA) a členem japonské Nippon Suiseki Association.

Umění suiseki propaguje také reportážemi v mnoha odborných časopisech a spolu s Karlem Šerákem z Č. Budějovic napsal kapitolu věnovanou umění suiseki v knize "Bonsai nejen v paneláku", kterou vlastním nákladem vydalo v roce 2004 Bonsai centrum Libčany.

V roce 2007 pak vychází publikace SUISEKI (první kniha o tomto japonském umění v českém jazyce), kterou Igor Bárta napsal, kterou vydalo Bonsai centrum Libčany a která je doplněna ukázkami suiseki z bohaté autorovi sbírky.

Kromě suiseki se autor knihy věnuje od roku 1985 aktivně také tvorbě bonsají. Mezi pěstiteli je znám především svou kreativní tvorbou, která často koresponduje s jeho přírodním viděním světa a citlivým přístupem k rostlinám. V poslední době se začíná systematicky věnovat také pěstování pokojových mame a šohinů.

Igor Barta was elected as the chairman of the European Suiseki Association during the ESA Congress 2009 in Spain. He displace resigning Willi Benz in the position. We all congratulate to him. Let us bring back some informations about the personality of the current top face of the European suiseki scene:

MSc. Igor Barta was born on 31 st May 1961 in Brno. He is a natural and keen petrographer and he may have been collecting stones since he learnt to walk. However he has become seriously interested in suiseki art since 1998 only, when he made his first wooden base under suiseki - dai. Dai making is also his great hobby, and he has reached remarkable results in this domain. Using various mechanics of wood manufacturing, looking for new shapes and techniques of surface finish of the wood is namely very inspiring and so exciting!

Even though Igor's suiseki and gongshi collection is extremely varied (it contains stones from all over the world, which he had picked up himself or he had exchanged them with leading suiseki collectors), there are dramatic and wild shapes of nature stones actually being closest to his heart. Especially these may be the most accurate scene of often cruel, but also very beautiful nature of the Earth. Every year Igor Barta takes part in numerous exhibitions and congresses with his stones which are held throughout Europe. Nowadays he is a member of the Czech Bonsai Board (CBA), a member of the Czech Suiseki Association (CAS), a member of Slovak Suiseki Association and a member of Japanese Nippon Suiseki Association.

Suiseki art is given publicity by reports in many professional reviews and together with Karel Serak from Ceske Budejovice he wrote a chapter devoted to suiseki art in a book "Bonsai not only in a block of flats" having been published in the author's edition in 2004 by Bonsai Centre Libcany.

In 2007 there was edited the publication SUISEKI, the first book about this Japanese art published in Czech language, written by Igor Barta in impression of the Bonsai Center Libcany.

Except suiseki the author of the book has given himself to making bonsai actively since 1985. Among bonsai growers he is known notably by his creative works often corresponding with his natural view of the world and his delicate attitude to plants. Recently he has systematically began to go in for growing house plants mame and shohin

Diskuse k článku:
Počet příspěvků v diskusi: 20     poslední: 14.05.09 09:00
    

        seřadit chronologicky
  Blahopřeji také a těším se na ...  Eibertová H.19.03.09 10:30
  gratulace  Petr Svoboda19.03.09 00:00
 > Re: gratulace  Zdeněk Kkaus27.03.09 09:46
 >> Re: gratulace  Pavel Kellner14.05.09 07:33
  Gratuluji  P. Bláha12.03.09 12:24
  Panu Bártovi to moc přeji. Mám...  Holubová V.12.03.09 12:51
  Já myslím,  homola12.03.09 13:31
  Igore, blahopřeji!!!  Míra Firman12.03.09 13:53
  blahopřání  Karel a Táňa Šerákovi12.03.09 14:06
 > Re: blahopřání  homola12.03.09 14:10
  Je to ocenění , ale i práce......  Jiří Svačina12.03.09 19:05
  Blahopřání z Pardubic  Milan Kulhavý12.03.09 21:00
  Připojuji se ke gratulantům  Jaroslav Pišl12.03.09 22:03
  Správná volba  Švandová M.12.03.09 22:43
  Je to japonské umění  homola13.03.09 09:13
  gratulace  Antonín Krejčíř16.03.09 11:09
  gratulácia od Slovákov  Ján Zágoršek17.03.09 14:44
  Blahopřání  Petr Bulíček27.03.09 10:43
  správná volba! Blahopřeji!  jana nováková09.04.09 19:32
  gratulace  Aleš Hanzlíček14.05.09 09:00

  

Kontakt: redakce: Jan Stropnický. Tento server provozuje firma Jan Stropnický - Bonsai Academia. Aktualizace stránky je prováděna vždy, když se na české bonsajové scéně něco zajímavého děje. RSS. Doporučené rozlišení pro prohlížení této stránky je 1024 x 768 a více.  ISSN 1213-6840.
© 2001-2023 J.Stropnický, K.Stach, J.Junek             design: Jan Junek       Zásady ochrany osobních údajů